image image

Structural health monitoring zeeland.
react-eu project

image

Er is in Zeeland een groot probleem wat betreft achterstallig onderhoud van civieltechnische infrastructuur, zoals kades, bruggen en sluizen. Tot dit inzicht zijn Walhout Projects, Ingenieursbureau Walhout Civil en Urban Heroes gekomen.

De hiernavolgende problemen doen zich voor:

Het Zeeuwse consortium

Het Zeeuwse consortium dat bestaat uit Walhout Projects, Walhout Civil en Urban Heroes. Wil in samenwerking met Zeeuwse bedrijven, World Class Maintenance, Kennis & Innovatie netwerk Maintenance Proces Industry en Campus Zeeland haar brede civieltechnische en digitale kennis inzetten voor de kentering van reactief onderhoud naar voorspelbaar en proactief onderhoud.

Digitale slimme monitoring

Dit zal worden gerealiseerd met behulp van een digitale slimme monitoring methode die beter betaalbaar is voor opdrachtgevers dan de gebruikelijke methoden. Daarbij zal deze methode geen acute verrassingen opleveren en maakt het onderhoud van de constructies planbaar en begrootbaar. Want meten is weten. Bovendien is bij de Structural Health Monitoringsmethode (afgekort als SHM) een zeer beperkte inzet van schaars personeel nodig. En na aanleg en inregeling van SHM kan de monitoring vanuit kantoor, digitaal plaatsvinden.

Digitale slimme
                    monitoring

Het doel

Het doel van het consortium is het ontwikkelen, valideren en valoriseren van een enabled monitoringssyteem dat bestaat uit:

REACT-EU

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie steunt het consortium met REACT-EU subsidie. REACT-EU is een directe reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De Europese Unie stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s.

image

+31 118 851 011

Nieuwstraat 49
4331 JK Middelburg

Stuur een E-mail
image

+31 118 855 902

Dam 45
4331 GG Middelburg

Stuur een E-mail